+36 30 475 2073 info@apakazigazsagert.org
Oldal kiválasztása

A Gyermekjogi Konferenciáról

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület a 2019. május 10. napján megrendezésre kerülő “Figyeljetek Rám!” Konferenciájával a gyermekvédelemmel foglakozó szakemberek, a társadalom, illetve a szülők figyelmét kívánja a gyermekek azon kétszülős igényére ráirányítani, melyet a szülők válása sem írhat felül.

A Konferencia több nemzetközi és hazai szakember előadásában a válást gyakorta kísérő ellennevelésre, szülői elidegenítésre – ami talán a legelterjedtebb és legkevésbé felismerhető, de az egyik legnagyobb kárt okozó gyermekbántalmazási forma – mint a gyermeket érő lelki bántalmazás egyik formájára kívánja felhívni a figyelmet, az apátlan családban felnövekvő gyermekek kriminogén kockázatát is megvilágítva.

A konferencia be kívánja mutatni a gyermekvédelmi rendszer védelmi arzenálját és a fenti nem kívánt, szélsőséges helyzet és állapot kialakulását megelőzni célzó hatékony és közös együttműködést elősegítő Cochem modelt – az annak alkalmazásában rejlő lehetőséget, a váltott szülői gondoskodást – csakúgy, mint az elvált szülők gyermekeinél gyakorta fellépő lojalitáskonfliktust és annak feloldási lehetőségeit, módszerét.

A Konferencia kiváló alkalom lehet arra, hogy olyan ismereteket szerezzünk, melyek mind a szakma, mind a családi élet területén hasznosíthatók és mindenekelőtt azt a célt szolgálják, hogy felismerjük gyermekeink igényeit és figyeljünk rájuk.

Program

A konferencia akkreditációs pontértéke 6 kreditpont, mely orvosok, klinikai gyermek szakpszichológusok, valamint klinikai felnőtt szakpszichológusok részére elérhető.

A kávészünetben a kávéról, üdítőkről, frissítőkről az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület gondoskodik.

2019. május 10. – Péntek | Lurdy ház 6. terem

}

8:30 – 9:15

Regisztráció

}

9:20 – 9:30

}

9:30 – 10:10

A váltott elhelyezés előnyei és haszna a gyermek számára

Az előadásból megtudhatjuk milyen előnyei és haszna van a váltott elhelyezésnek a gyermek számára, különös tekintettel a szülői elidegenítés megakadályozása terén. Útmutatót adunk arról, hogy a szakértő mi alapján tudja megkülönböztetni a szülői elidegenítést, a szülő okkal történő visszautasítását valamint a „reális” eltávolodást. Bemutatunk egy keretrendszert, melyben alapfeltételezés a váltott elhelyezés a gyermek számára válás során, és azt, hogy ez milyen változást jelent a jogi és szociális szféra dolgozói számára.”

Edward Kruk, PhD, szociológus, családkutató, a Brit Kolumbiai Egyetem gyermek- és családpolitikára specializálódott egyetemi docense, az Osztott Szülői Felügyelet Nemzetközi Tanácsának elnöke

Több nemzetközileg elismert kutatást végzett a szülői jogviszonyok, a kizárólagos szülői felügyelet és váltott gondoskodás gyermekekre gyakorolt hatása, valamint a szülői elidegenítés speciális területén. Családi mediácós tevékenysége nyomán a gyermekek nagyszülővel való kapcsolatának fontosságára és értékére is felhívta a figyelmet. Szakértői publikációi szakpolitikai, szociológiai, családi és egyéb tudományos folyóiratban jelennek meg, számos könyv és a Psychology Today írója. A válásban érintett gyermekek érdekeinek szolgálatáért és kutatási tevékenységéért kitüntették, elnyerte a II. Erzsébet Királynő Gyémánt Jubileumi érmet.

Edward legújabb, „A váltott elhelyezés mint alap a válás során: szociális igazság a kapcsolattartás jogi szabályozása során ” c. könyvében bemutatja a váltott elhelyezés és a család jog reformjának helyzetét világszerte.

}

10:10 – 10:35

Az apátlan gyermekek – kriminogén kockázatok

A gyermekjogi konferencián tudományos kutatási- és társadalmi megközelítésben az apátlan gyermekek kriminogén kockázataira hívja fel a figyelmet.

Dr. Sárik Eszter Katalin, PhD, kriminológiai tudományos kutató, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztályának főmunkatársa

Főbb kutatási területe a látens fiatalkori devianciákra, a gyermek- és fiatalkorúak agresszív viselkedésére és erőszakos cselekményeinek kriminológiai vizsgálatára specializálódik.

}

10:35 – 11:00

Az apátlan gyermekek – kriminogén kockázatok

A gyermekjogi konferencián tudományos kutatási- és társadalmi megközelítésben az apátlan gyermekek kriminogén kockázataira híva fel a figyelmet.

Dr. Bolyky Orsolya, PhD, kriminológiai tudományos kutató, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztályának főmunkatársa, osztályvezető helyettese.

Főbb kutatási területe a fiatalkorú elkövetők bűnözési háttere, a mentális tényezők feltárása és kiértékelése, a legsúlyosabb bűntények kriminológiai hátterének vizsgálata, elemzése.

Dr. Sárik Eszter Katalin és Dr. Bolyky Orsolya munkájában kiemelkedő szerepet kap a gyermekkori vonatkoztatások feltárása és tanulmányozása, a bűnelkövetés hátterében álló okok, az oda vezető út rizikófaktorainak felkutatása. Egyik legkiemelkedőbb  közös publikációjuk közé tartozik „A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás előzményei” című tanulmány.

}

11:00 – 11:25

A gyermekbántalmazásról – a jelzőrendszer szerepe, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás lehetőségei

Szakmai előadás a család- és gyermekjóléti szolgáltatások lehetőségeiről. A jelzőrendszer szerepének kiemelt fontossága gyermekbántalmazás esetén.

Bulyáki Tünde, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Szociális és Gyermekvédelmi Módszertani Főosztályának szakmafejlesztési referense

}

11:25 – 11:50

A gyermekvédelem – védelembevételi eljárások

„Kezdő szülőként nagy vágyakat dédelgetünk a gyerekeinkkel kapcsolatban: legyen sikeres, népszerű, zseniális. Aztán ahogy múlnak az évek, ezek az igények valami jóval mélyebb vággyá alakulnak. Legyen boldog.” Keith S.

Csokonáné Vízkeleti Ildikó, Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnökségi tagja, Törökbálint Város Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálat MACSGYOE I. régió elnökségi tagja

Szociálpedagógus, pedagógia-pszichológia szakos tanár, egyéni és csoportos tanácsadó, mediátor, házassági tanácsadó, coach tréner. Több mint 25 éve foglalkozik gyermekekkel és családokkal. Szakmai tapasztalatai több publikációban is megjelentek. Munkájában kiemelt szerepet kap a gyermekek, családok védelme, a problémák megoldásának elősegítése

}

11:50 – 12:35

Ebédszünet

Az ebéd saját költségre, opcionálisan a Lurdy Ház éttermi szintjén oldható meg.

}

12:35 – 13:15

A Cochem Model – közös együttműködés a válásban érintett gyermekekért, váltott gondoskodás

„A Cochemer Model olyan együttműködésről szól, amely válás során a gyermekek érdekeit helyezi előtérbe az egyéni érdekek helyett. Legfontosabb célja, hogy a gyermek mindkét szülőjéhez fűződő szeretetteljes és szoros kapcsolata fennmaradjon. A technika nem csak a válófélben lévő szülők, de más felek – például bíróság, jogi képviselők, szociális szférában dolgozók – számára is segítséget nyújt és támpontot ad, hogy a gyermekek és a szüleik közötti kapcsolat ne sérüljön.”

Jürgen Rudolph, Német nyugalmazott családjogi bíró, a Cochem Model megalkotója (Cochem Kerületi Bíróság 1992.)

A Cochem Model megalkotója. Németországban évekig családjogi bíróként dolgozott, jelenleg ügyvédi tevékenységet folytat a családjog területén. Munkája során nemcsak a merev jogi kérdéseket és szempontokat veszi figyelembe, hanem a válás gyermekre, családokra gyakorolt, érzelmi vetületeit is, mely a konfliktussal terhelt családokban még inkább előtérbe kerül. A Cochem Model a válófélben levő szülők számára nyújt keretrendszert ahhoz, hogy egymással, illetve a különböző gyermekjogi képviseletekkel együttműködve – a gyermek legfőbb érdekének mentén – teremtsenek olyan kapcsolattartási szabályozást, amely a család minden tagja számára ideális és elérhető. Legfontosabb célja, hogy a gyermek mindkét szülőjével való pozitív és szoros érzelmi kapcsolata fennmaradjon.

}

13:15 – 13:55

A szülői elidegenítés elismerése a román gyakorlatban, bírói fogadtatás

Iulian Laurențiu Ștefan, Román pszichológus igazságügyi szakértő, aki részt vett a szülői elidegenítési szindróma (PAS) sikeres törvényalkotói, államigazgatási deklarálásának előkészítésében.

}

13:55– 14:15

Kávészünet

 

}

14:15 – 14:40

A szülői elidegenítés magyarországi elismertsége, elfogadottsága, megelőzési lehetőségei

„A szülői elidegenítés létező jelenség, ami a gyermekbántalmazás egyik igen súlyos formája. Azonban a hatósági gyakorlatban és a közbeszédben is csak ritkán jelenik meg. Sokszor természetesnek vesszük, hogy válás után a gyerekek viszonya megromlik a különélő szülővel (miközben ennek nem feltétlenül kell így lennie). A gyerekeknek szükségük van a családjukra, apára és anyára is egyaránt. Fontos, hogy a gyerekkel élő szülő függetleníteni tudja a saját, másik szülővel kapcsolatos érzéseit. Felismerje azt, hogy a gyermeknek nagyon fontos referencia az, ahogyan ő viszonyul a szülőtársához. Felül tudjon emelkedni a saját korábbi sérelmein és a gyermek érdekében nem a másik szülő szidását helyezi előtérbe, hanem a gyermek életkorának megfelelően beszél neki arról, hogy mi várható a kapcsolattartáson, miért fontos a gyermek számára (még ha ő nem is érzi épp úgy), hogy találkozzon a másik szülőjével.” Gyermekjogi megközelítések a kapcsolattartási nehézségek körében Dr. Sánta Nórától, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogászától.

Dr. Sánta Nóra, Gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Pro Bono Központ vezetője

2016. tavaszán csatlakozott a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványhoz, ahol jogászként és a Gyermekjogi Pro Bono Központ vezetőjeként folytat tevékenységet. Legfontosabb szempontja a gyermek mindenkori legfőbb érdekének képviselete és támogatása. Rendszeresen tart előadásokat és tréningeket a gyermekjogok, gyermekbántalmazás és a digitális gyermekvédelem területén. A 2018. márciusában Pekingben megrendezett Nemzetközi Gyermekjogi Konferencián képviselte Magyarországot, ahol a “Gyermekvédelmi rendszerek fejlődése és fejlesztése” szekcióban tartott előadást. A konferencián az Alapítvány gyermekek jogainak védelméért folytatott munkáját nemzetközi szinten is elismerték és kitüntették.

}

14:40 – 15:05

A lojalitáskonfliktus felismerése és feloldása elvált szülők gyermekeinél

„A válás krízisében a szülők sokat tehetnek azért, hogy a gyermekük a lehető legkevésbé sérüljön. A gyermek ne cipeljen olyan terheket, melyek nem az ő vállának való, ne hibáztassa önmagát, ne váljon észrevétlenül az egyik szülő szövetségesévé. Egészségesen, harmonikusan nőhessen fel az a gyermek is, akinek elváltak a szülei! A lojalitáskonfliktust gyakran élik át a gyerekek, ha a szüleik között tartós feszültség és indulat húzódik meg. Mit lehet tenni ennek feloldásáért? Hogyan érezhetik át a szülők jobban a gyermek szemszögét váláskor és hogyan tudják az ő érdekeit felismerni?” Tanácsok a jó váláshoz, a lojalitáskonfliktus kezeléséhez Deliága Éva okleveses pszichológustól.

Deliága Éva, Okleveles gyermekpszichológus, integratív gyermekterapeuta

16 éve foglalkozik gyermekekkel és családjaikkal. Munkája során hosszú éveket töltött azzal, hogy tanulmányozza a válás gyermekekre gyakorolt hatását. Családközpontú szemlélete az egyénre szabott, a gyermek érdekét leginkább szem előtt tartó és támogató értékeket képvisel, melynek során nemcsak gyermekekkel, hanem a közvetlen környezetet bevonva, szülőkkel együttműködésben dolgozik a gyermek lelki egészségének helyreállításáért. 2009 óta magánrendelés keretei között fogad családokat, ebből a válás az egyik leggyakoribb ok, ami miatt a szülők felkeresik. A ‘Ketten háromfelé’ című könyve a válással kapcsolatos szakmai tapasztalatait foglalja össze és egyben bemutatja, hogyan lehet kialakítani a szülők között az együttműködést és az érzelmi biztonság helyreállítását.

}

15:05 – 15:40

Kerekasztal-beszélgetés

előadók, közönség

}

15:40 – 15:50

Zárszó

Szaniszló Csaba, Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület elnöke

A változtatás jogát fenntartjuk.

Helyszín

Az esemény helyszíne a Lurdy Rendezvény- és Konferenciaközpont I. emelet 6. terem

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy Ház) Útvonaltervezés

A parkolás a mélygarázsban fizetős, földszinti bejáratánál lévő nyitott parkolóban ingyenes!

A regisztrációnál kihajtójegyet adunk, kérjük jelezze, ha igényt tart rá.

 

Váltott gondoskodás a Wikipedia-n

„A váltott gondoskodás, váltott elhelyezés, váltott modell vagy „cseremodell” arra a megegyezésre utal a szülők különélése, válás és válóperes eljárások, illetve a gyermekelhelyezés során, amikor mindkét szülő egyformán jogosult és kötelezett a közös gyermek gondozásában és nevelésében részt venni.

A váltott elhelyezés fogalomrendszere azon az elgondoláson alapul, hogy a gyermekeknek joguk van mindkét szülőjükkel való szoros kapcsolat fenntartásához, következésképpen válást követően egyetlen gyermek sem lehet megfosztva egyik szülője szeretetétől, gondoskodásától és nevelésétől sem.

A közös gyermeknevelés felelőssége ösztönzőleg hat a gyermek-szülő kapcsolatra, mind a gyermek, mind a szülő vonatkozásában, ily módon a gyerekek tudják, hogy mindkét szülőre számíthatnak.” – tovább a Wikipedia-ra

A 2017-es Szülői elidegenítés konferencia összefoglalója

 

2017. november 30-án került megrendezésre az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület szervezésében a „Szülői elidegenítés konferencia”, ahol neves kutatók és szakemberek osztották meg tapasztalataikat a témáról.

Az eseményen fővendége az amerikai kutató Amy. J. L. Baker, pszichológus, kutató volt.

4:55 – Köszöntő – Nyitrai Imre, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
17:46 – Az Apák az Igazságért Egyesület bemutatása; PAS a gyámhatósági eljárásokban – Mágocsi Péter, Apák az Igazságért Egyesület
39:32 – PAS és a magyar igazságügyi szakértés anomáliái – Tomasovszki László, klinikai felnőtt- és gyermekpszichológus, igazságügyi szakértő
1:36:30 – PAS a jog szemszögéből – Dr. Visontai-Szabó Katalin, ügyvéd
2:07:06 – Apai szerep és jelenlét fontossága a gyermekek életében – Léder László, pszichológus
2:29:29 – PAS általános bemutatása, szimptómái és hatásai – Amy. J. L. Baker, pszichológus, kutató
3:50:10 – Kerekasztal beszélgetés a konferencia előadóinak közreműködésével

Belépő és Támogatói jegyek

A Gyermekjogi Konferencia előadótermének befogadó képessége 300 fő. Kérjük válassza ki jegyét!

Apák az Igazságért Közhasznú Egyesületi tagok számára a belépő 4,500 Ft/fő.

Regisztráció

A férőhelyek száma korlátozott, így kérjük, regisztráljon 2019. május 8-ig. A férőhelyek korlátozott száma miatt a regisztráció hamarabb is lezárásra kerülhet! (A tavalyi konferencia is idő előtt betelt!)

A jelentkezés a pénzügyi teljesítés után válik véglegessé.

Számlaszám: Raiffeisen Bank 12083600-01546317-00100006

(Külföldről IBAN: HU03120836000154631700100006, Swift/BIC kód: UBRTHUHB)

A megjegyzés mezőben kérjük tüntesse fel nevét és hogy „konferencia belépő”!

A végleges regisztrációt emailben is visszaigazoljuk!

Köszönjük!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Várjuk kérdését!

Bármely felmerülő kérdés esetén várjuk jelentkezését!

üdvözlettel,

Ress Alexandra Héla – konferencia szervező

Telefon: +36 20 779 3332

Email: info@apakazigazsagert.org

és Jaczó András – egyesület alapító tag

Email: info@apakazigazsagert.org

Kapcsolat

12 + 1 =