+36 30 475 2073 info@apakazigazsagert.org
Oldal kiválasztása
Figyeljetek Rám konferencia 2023

A Gyermekjogi Konferenciáról

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület a 2023. május 18. napján megrendezésre kerülő “Figyeljetek Rám!” Konferenciájával a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek, a társadalom, illetve a szülők figyelmét szeretné felhívni a gyermekek kétszülős igényére, amelyet a szülők válása sem írhat felül.

A 2017-es és 2019-es nagy sikerű szakmai konferenciánk után ismét szakmai fórumot tartunk gyermekvédelmi, jogi és pszichológiai szakemberek bevonásával! Idei rendezvényünk témája a VÁLTOTT GONDOSKODÁS, mint családi erőforrás a gyermekek és szülők érdekében. Beszélünk arról, hogy a családi működés ezen formája milyen lehetőségeket nyújt, hatékonysága hogyan növelhető a hazai jogi környezetben és a gyakorlatban.

Rendezvényünk minden érdeklődő előtt nyitott, jóllehet elsősorban a gyermekekkel és családokkal kapcsolatban álló, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó hatóságok és szervezetek képviselőit várjuk; valamint olyan szakembereket, akik már találkoztak a váltott gondoskodás fogalmával, gyakorlatával; de számukra még ismeretlen ez a terület és nyitottak rá, hogy több információt szerezzenek róla.

A Konferencia kiváló alkalom lehet arra, hogy olyan ismereteket szerezzünk, amelyek mind a szakma, mind a családi élet területén hasznosíthatók és azt a célt szolgálják, hogy felismerjük gyermekeink igényeit, figyeljünk rájuk. Lehetőség lesz bepillantást nyerni a hazai és a nemzetközi gyakorlatba és a váltott gondoskodásban rejlő potenciálba.

Program

A konferencia  az OFTEX rendszerében akkreditált.

Szakdolgozók számára utólagos minősítéssel. 

Az ebédszünetben az ebédről, a kávéról, üdítőkről, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület gondoskodik.

2023. május 18. – Csütörtök | Symbol Budapest

}

9:00 - 10:00

Regisztráció

}

10:00 - 10:10

}

10:10 - 10:45

A közös szülői felügyelet és a váltott gondoskodás szabályozásának jogalkotói háttere – Prof. Dr. Wopera Zsuzsa

Wopera Zsuzsa 1991-ben végzett jogászként a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán; azóta a Kar főállású oktatója. 2002-től a Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője. 2002-ben szerzett PhD fokozatot, 2011-ben habilitált, 2013-tól egyetemi tanár. 2014 szeptemberétől az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa. Több hazai és külföldi tudományos testület tagja. 2012-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kutatási területe a polgári eljárásjog mellett a családjog, a gyermekjogok és a határon átnyúló családjogi ügyek. Családjogi és gyermekjogi témákban monográfiák és szakcikkek szerzője.

}

10:45 - 11:10

A szülői felügyeleti jog tartalma és a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása – Dr. Boros Zsuzsa

Boros Zsuzsa jogász, Pécsen a JPTE Állam-és Jogtudományi Karán végzett, majd jogi szakvizsgát tett. Ezt követően az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett Európai jogi szakjogász diplomát. 2006 óta dolgozik az Igazságügyi Minisztériumban polgári jogi szakterületen. Aktívan részt vett a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének és a Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó jogszabályok előkészítésében. Jelenleg az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Igazságügyi Főosztályán a Polgári Jogi Kodifikációs Csoport vezetője. Fő szakterülete a családjog és az öröklési jog. Rendszeresen publikál családjogi és gyermekjogi témákban.

}

11:10 - 11:30

Szülőség alkotmányos vetülete – Dr. Lápossy Attila

Lápossy Attila jogász, 2017 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karának Alkotmányjogi Tanszékén egyetemi tanársegéd és doktorjelölt. 2008 óta dolgozik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában különböző beosztásokban, 2014-2021 között a Gyermekjogi Osztály osztályvezetője volt, 2021 óta a Osztály vezető főtanácsosa. Fő kutatási területe az alapjogvédelem, a kiszolgáltatott csoportok védelme, a gyermekjogok, az ombudsmani intézmények jogvédelmi rendszere és működése, valamint az alkotmánybíráskodás. Rendszeresen publikál gyermekjogi témákban.

}

11:30 - 11:55

A váltott gondoskodás enyhítő szerepe a szülői elidegenítéssel szemben; nemzetközi tapasztalatok megosztása – Léder László

Léder László Pro Familiis díjas „apa és férfi pszichológus”, író, a Csendes Apa-forradalom című könyv szerzője, az Apa Akadémia megalapítója, két kislány édesapja.László a válásmegelőzés és a váltott gondoskodás elkötelezett híve, a témában rendszeresen tart előadásokat és publikál szakfolyóiratokban.

 

}

12:00 - 13:00

Ebédszünet

Az ebédről, a kávéról, üdítőkről, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület gondoskodik.

}

13:00 – 13:25

Mediáció és családsegítés a váltott gondoskodásért – Szántó Eszter

2000-ben a PTE Szociális Munkás Szakán Családvédelem szakirányban szerzett diplomát.
2006. óta dolgozik a gyermekvédelem területén. Családsegítőként egy vidéki gyermekjóléti központban kezdte gyermekvédelmi pályafutását, majd a VIII. kerületi Gyermekjóléti Központon át kipróbálta magát Gyámügyi Osztály keretein belül is. 2010-ben szerzett kapcsolatügyeleti, gyermekvédelmi mediátori végzettséget, 2013 óta az Igazságügyi Minisztérium regisztrált közvetítője. A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálaton belül 5 éven át a Gyámügyi Osztályok által elrendelt, támogatott közvetítéseket vezetett le. Jelenlegi munkahelyén a mediációért felelős koordinátor, gyakorlati tereptanár és kapcsolatügyeleti mediátor. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán előadóként segíti a mediátorok képzését. Mind gyermekjóléti szakemberként, mind mediátorként folyamatosan vesz részt továbbképzéseken. Szívügye a gyermekek érdekképviselete és azok bevonása a közvetítői munkába.

}

13.25 – 13.45

Igazságügyi pszichológus szakértő a váltott gondoskodásról, szülői viselkedésminták – Komóczi Mihály

 

}

13:45 – 14:10

A váltott gondoskodás konfliktus-enyhítő szerepe a válási folyamatban – dr. Kovács Eszter

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett cum laude minősítéssel 2008-ban jogászként, majd jogi szakvizsgát tett 2012-ben. Családjogi – Válási Mediátor végzettsége 2016-ban lett. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben Családjogi Szakjogász képesítést szerzett 2018-ban, jeles minősítéssel. 2019-ben részt vett a C.L.A.S.S.4EU Justice Programme of the Europen Union Training-en, amelynek fő témái: „Parental Responsibility” (szülői felügyelet) és „International Child Abduction” Justice (jogellenes gyermekelvitel – országok közt).

}

14:10 – 14:40

A váltott gondoskodás hazai gyakorlata – Monostori Judit

 

}

14:40 – 15:00

Szünet

 

}

15:00 – 15:25

Gyermekpszichológus a váltott gondoskodásról – Deliága Éva

Deliága Éva, Okleveles gyermekpszichológus, integratív gyermekterapeuta

2003 óta foglalkozik gyermekekkel és családjaikkal. Rendszerszemlélete a gyermek érdekét leginkább szem előtt tartó és támogató megközelítést tart szem előtt, melynek során nemcsak gyermekekkel, hanem a közvetlen környezetet bevonva, szülőkkel együttműködve dolgozik a gyermek lelki egészségének helyreállításáért. 2009 óta magánrendelés keretei között fogad családokat, ahol a válás az egyik leggyakoribb ok, ami miatt szülők felkeresik. A ‘Ketten háromfelé’ című könyve a válással kapcsolatos szakmai tapasztalatait foglalja össze és egy esetleíráson keresztül bemutatja, hogyan lehet támogatni a szülők közti hatékony együttműködést és a gyermek érzelmi biztonságának helyreállítását..   

}

15:25 – 16:05

Kerekasztal-beszélgetés

}

16:05 – 16:15

Zárszó

Szaniszló Csaba, Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület elnöke

A változtatás jogát fenntartjuk.

Helyszín

A konferencia helyszíne a Symbol Rendezvényközpont

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 56

A parkolás a mélygarázsban és a környező utcákban fizetős!

Symbol térkép

Váltott gondoskodás a Wikipedia-n

„A váltott gondoskodás, váltott elhelyezés, váltott modell vagy „cseremodell” arra a megegyezésre utal a szülők különélése, válás és válóperes eljárások, illetve a gyermekelhelyezés során, amikor mindkét szülő egyformán jogosult és kötelezett a közös gyermek gondozásában és nevelésében részt venni.

A váltott elhelyezés fogalomrendszere azon az elgondoláson alapul, hogy a gyermekeknek joguk van mindkét szülőjükkel való szoros kapcsolat fenntartásához, következésképpen válást követően egyetlen gyermek sem lehet megfosztva egyik szülője szeretetétől, gondoskodásától és nevelésétől sem.

A közös gyermeknevelés felelőssége ösztönzőleg hat a gyermek-szülő kapcsolatra, mind a gyermek, mind a szülő vonatkozásában, ily módon a gyerekek tudják, hogy mindkét szülőre számíthatnak.” – tovább a Wikipedia-ra

A 2017-es Szülői elidegenítés konferencia összefoglalója

 

2017. november 30-án került megrendezésre az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület szervezésében a „Szülői elidegenítés konferencia”, ahol neves kutatók és szakemberek osztották meg tapasztalataikat a témáról.

Az eseményen fővendége az amerikai kutató Amy. J. L. Baker, pszichológus, kutató volt.

4:55 – Köszöntő – Nyitrai Imre, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
17:46 – Az Apák az Igazságért Egyesület bemutatása; PAS a gyámhatósági eljárásokban – Mágocsi Péter, Apák az Igazságért Egyesület
39:32 – PAS és a magyar igazságügyi szakértés anomáliái – Tomasovszki László, klinikai felnőtt- és gyermekpszichológus, igazságügyi szakértő
1:36:30 – PAS a jog szemszögéből – Dr. Visontai-Szabó Katalin, ügyvéd
2:07:06 – Apai szerep és jelenlét fontossága a gyermekek életében – Léder László, pszichológus
2:29:29 – PAS általános bemutatása, szimptómái és hatásai – Amy. J. L. Baker, pszichológus, kutató
3:50:10 – Kerekasztal beszélgetés a konferencia előadóinak közreműködésével

Belépő és Támogatói jegyek

A Konferencia előadótermének befogadó képessége 150 fő. Kérjük válassza ki jegyét!

Regisztráció

A férőhelyek száma korlátozott, így kérjük, regisztráljon 2023. május 14-ig. A férőhelyek korlátozott száma miatt a regisztráció hamarabb is lezárásra kerülhet! (A tavalyi konferencia is idő előtt betelt!)

Helyszíni és készpénzes jegyvásárlásra nincs lehetőség!

 

A jelentkezés a pénzügyi teljesítés után válik véglegessé.

Számlaszám: Raiffeisen Bank 12083600-01546317-00100006

(Külföldről IBAN: HU03120836000154631700100006, Swift/BIC kód: UBRTHUHB)

A megjegyzés mezőben kérjük tüntesse fel nevét és hogy „konferencia belépő”!

A regisztráció elküldésekor „Köszönjük a regisztrációt! A regisztráció sikeresen elküldve.” üzenetet kell kapnia és egy automatikus email visszaigazolást. Ha nem kap a regisztrációról visszaigazoló e-mailt, kérjük nézze meg a Spam mappában. Ha regisztrációja sikertelen, jelezze email-ben vagy telefonon!

A befizetés után a végleges regisztrációt email-ben is visszaigazoljuk!

Köszönjük!

A regisztráció lezárult!

Várjuk kérdését!

Bármely felmerülő kérdés esetén várjuk jelentkezését!

üdvözlettel,

– konferencia szervező

Telefon: –

Email: info@apakazigazsagert.org

és Szaniszló Csaba – egyesület alapító tag

Email: info@apakazigazsagert.org

Kapcsolat

14 + 11 =